Linii de produse

Politica de confidentialitate

Datele personale ale utilizatorului website-ului/clientului nu vor fi transmise unei terţe părţi, excepţie făcând cazul în care acest lucru este cerut de lege sau există consimţământul utilizatorului.
S.C. AmalCert  SRL nu trimite mesaje de tip spam sau mesaje e-mail nesolicitate utilizatorilor acestui website, cu excepţia mesajelor transmise prin e-mail sau a altor mijloace de comunicare unde există consimţământul utilizatorilor.
Utilizatorii inregistrati pot opta pentru încetarea primirii de e-mail-uri din partea S.C. AmalCert  SRL prin trimiterea unei solicitări la adresa vanzari@babaria.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea acestora
Datele colectate sunt folosite în următoarele scopuri:
1. Expedierea şi facturarea comenzilor dvs.
2. Rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comandă, serviciile sau produsele achiziţionate.
3. Pentru a asigura accesul în secţiuni cu acces limitat ale site-ului.
4. Trimiterea de notificări şi newsletters, cu aprobarea dumneavoastră.

Securitatea datelor colectate
Site-ul este gazduit de serverele unei companii terte. Pentru eventualele erori functionale aparute din cauza unor modificari, setari, upgrade-uri etc. facute de aceasta companie terta ne cerem scuze, dar responsabilitatea nu ne apartine. Compania nu este răspunzătoare de pierderea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal datorate mediilor nesecurizate de comuncaţie (email) sau datorate ISP-urilor.

Alte Metode de Colectare a Datelor Personale
Pe lângă colectarea de date prin intermediul website-ului babaria.ro, utilizatorului i se poate cere să dezvăluie date personale prin corespondenţă scrisă, în conversaţii telefonice, în momentul efectuarii unei comenzi, solicitării un serviciu, inregistrarii unui produs achiziţionat pentru servicii post-vanzare, înscrierea pentru participare la observaţii online sau la orice oferta promoţională, in cadrul chatt-ului online, etc. In acest caz, utilizatorului i se va solicita separat consimţământul pentru procesarea datelor personale dezvăluite către S.C.Amalcert SRL , dacă asemenea consimţământ este cerut de lege

Dispoziţii legislative
Registrul de Evidenţă a Prelucrării de date cu caracter personal
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Refuzul dvs. în privinţa furnizării informaţiilor de contact solicitate în formularul de comandă determină neonorarea comenzii.
Legea nr. 677/2001 privind drepturile dumneavoastră:
dreptul de a fi informaţi în legatură cu prelucrarea datelor dvs. personale
dreptul de acces la datele personale care vă privesc
dreptul de intervenţie asupra datelor
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
dreptul de opoziţie în legatură cu prelucrarea datelor personale furnizate de dvs.
dreptul de a vă adresa justiţiei şi/sau autorităţii de supraveghere
dreptul să obtineţi de la SC Amal Cert SRL , în calitatea sa de operator, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei aplicabile, în special a datelor incomplete sau inexacte
dreptul să solicitaţi şi să obţineţi transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei aplicabile
dreptul de a vă opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea în scopuri de marketing direct a datelor dvs. personale
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail comenzi@babaria.ro.

În situaţia în care constataţi că unele dintre datele furnizate de dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, pentru a avea posibilitatea să onorăm comenzile dvs. şi să vă transmitem eventuale anunţuri sau informări privind comenzile respective.

Caracterul secret şi utilizarea întrebărilor şi comentariilor
Sunt nonconfidenţiale şi devin proprietatea companiei, putând fi utilizate fără acrodul persoanei care a trimis întrebarea/comentariul.

Prevederi diverse
Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul babaria.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informaţiile de orice natură furnizate de către dumneavoastră  catre Amal cert, vor rămâne în proprietatea noastră. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris al firmei şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte.
Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de către dumneavoastră cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al SC  Amal cert SRL
Dreptul de denuntare unilaterala a contractului
Ordonanţa 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă – consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi/fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. Produsele deja primite trebuie returnate în ambalajul original. Prin deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate înseamnă că sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare şi că produsele sunt cele comandate şi corespund cerinţelor dvs.

Înapoiem contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la data denunţării în scris a contractului. Suma înapoiată + condiţiile de returnare nu includ cheltuielile de transport.
Aceşti termeni sunt valabili doar pentru persoane fizice. Clienţii cu statut juridic nu au dreptul să denunţe unilateral contractul.

Reclamatii /Sugestii /Întrebari
va rugam sa completati formularul din sectiunea  “Feedback”


Cestionarea si subcontractarea
SC Amal Cert SRL  poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii nefiind necesar acordul clientului. SC Amal Cert SRL  va fi întotdeauna responsabil faţă de client pentru toate obligaţiile contractuale.

Alte modificari
Ne rezervăm dreptul de a modifica, înlocui, şterge orice conţinut, restricţiona accesul sau suspenda distribuirea acestui portal în orice moment, la propria discreţie.

Copyright
Acest site este protejat prin drepturile de autor.
Toate mărcile de înregistrare, mărcile de servicii, denumirile comerciale, reprezentările grafice, produsele prezentate, postările, descrierile produselor, materialele video sunt proprietatea SC Amal Cert SRL  , protejate prin legile în vigoare. Este strict interzisă orice modificare sau reproducere a conţinutului, nu poate fi copiat sau utilizat în niciun alt mod, fără permisiunea prealabilă a SC Amal Cert SRL .

Notificari
SC Amal Cert SRL  vă poate trimite notificări referitoare la activitatea companiei şi a site-ului babaria .ro pe adresa de e-mail înscrisă în formularul de comanda.


SC Amal Cert SRL  îşi rezervă dreptul de a înceta activitatea site-ului fără vreo notificarea prealabilă.


Respectarea dispozitiilor legale
Prezentul Contract şi utilizarea babaria.ro sunt guvernate de legea din România şi sunt supuse competenţei exclusive a instanţelor române, orice modificare legislativă care afectează într-un fel sau altul dispoziţiile prezentate în acest Contract fiind în afara controlului SC Amal Cert SRL  , dar a căror respectare este absolut obligatorie.

Aplicarea termenilor
Dezvăluirea informaţiilor personale către terţi se va realiza doar dacă acest fapt este solicitat de corpurile legislative sau în cazurile de bună credinţă: pentru conformarea la prevederile legislative, pentru expedierea comenzilor, pentru efectuarea gestiunii economico-financiare şi administrative, pentru autentificarea tranzacţiilor de e-commerce şi efectuarea plăţilor, pentru protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale companiei şi ale site-ului babaria .ro, pentru acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Alte clauze
Termenii şi Condiţiile de utilizare expuse în acest document reprezintă Contractul dintre dumneavoastră şi SC Amal Cert SRL  , pe care trebuie să îl acceptaţi şi respectaţi pentru a putea utiliza serviciile noastre online, pe site-ul www.babaria.ro.
Termenii şi Condiţiile din acest Contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre utilizatorul site-ului şi SC Amal Cert SRL  . Ne rezervăm dreptul de a aduce oricand modificari Termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului www.babaria.ro